1. Organizatorul Concursului

Concursul organizat de ISIC Romania, denumit in cele ce urmeaza “Concursul”, este conceput si administrat de catre ISIC Romania, denumit in cele ce urmeaza ”Organizator”.

Concursul se va desfasura conform prezentului regulament, denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii la Concurs, denumiti in cele ce urmeaza “Participantii”. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 1. Locul de desfasurare a concursului

Concursul se va desfasura pe pagina web CLUJ.ISIC.RO

 1. Perioada de desfasurare a concursului

Concursul se desfasoara in perioada 28.09.2021 – 31.10.2021

 1. Descrierea mecanismului de concurs

Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 1. Sa studieze la una din universitatile acreditate din Cluj
 2. Sa aplice pentru aderarea in APSTSP si pentru obtinerea legitimatiei de transport, pe pagina cluj.isic.ro

Inscrierea in concurs:

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca conditiile descrise la punctul 4.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerintele concursului.

Prin inscrierea la Concurs, Participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani ce poate fi dovedita ulterior prin intermediul documentelor de identificare.

Un Participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul si cu Regulamentul. Organizatorul considera inscrierea la Concurs ca o acceptare implicita a Regulamentului si considera orice date cu privire la Participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

 1. Dreptul de participare

Poate participa la Concurs orice student inscris la o universitate acreditata din Cluj-Napoca, care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la Concurs membrii echipei Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

 1. Premiile concursului

Descrierea premiilor:

 • 3 vouchere in valoare de 500 lei fiecare, valabile pe answear.ro, pentru comenzile mai mari de 600 lei
 • 3 vouchere in valoare de 300 lei fiecare, valabile in magazinele Buzz Sneaker Station
 • 3 vouchere in valoare de 300 lei fiecare, valabile in magazinele SportVision
 • 10 abonamente de 30 zile la sala din categoria „VIP”, valabile pe abonamentesali.ro

Castigatorii vor fi anuntati pana pe 5 noiembrie pe adresa de email personala pe care acestia au lasat-o in formularul de obtinere a legitimatiei de transport.

Modul de intrare in posesie a premiilor va fi comunicat in email.

Premiul se va acorda prin tragere la sorţi, prin aplicaţia oferită de site-ul random.org

Daca persoana declarata castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig si nu trimit datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor organizatorului in momentul afisarii castigatorilor, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatului Concursului, premiile castigate de persoanele in cauza vor fi anulate.

Premiile vor intra in posesia fiecarui Participant declarat valid, care a confirmat castigul si a furnizat datele de contact Organizatorului.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete/modificate intre timp, indiferent de cauza.

In cazul in care premiul nu poate intra in posesia Castigatorilor din motive independente de Organizator (adresa de email eronata, schimbata, imposibilitatea contactarii castigatorului) si sunt returnate Organizatorului, premiile se anuleaza si nu mai pot fi revendicate, ele ramanand in posesia Organizatorului.

 1. Protectia datelor personale

Prin participarea la Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind adresa de e-mail pe care participantii o folosesc pentru a valida inscrierea in Concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, numar de telefon, adresa e-mail, orasul si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin Regulament;

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Imputernicitilor Organizatorului si cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele si prenumele, doar ale castigatorilor, precum si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi facute publice pe pagina cluj.isic.ro, conform legislatiei in vigoare.

Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la Concurs.

Toti cei inscrisi sunt de acord sa informeze Organizatorul cu privire la orice schimbare care are loc in datele lor de contact in timpul Concursului.

Prin participarea la Concurs, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul dintre premii, numele, prenumele si premiul castigat sa poata fi facute publice pe pagina cluj.isic.ro

Datele personale ale castigatorilor vor ramane in inregistrarile contabile ale Organizatorului, conform legislatiei fiscale in vigoare.

 1. Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

Concursul poate inceta inainte de expirarea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Desfasurarea Concursului poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, sub conditia ca acesta sa comunice in prealabil pe pagina cluj.isic.ro o astfel de situatie.

 1. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la urmatoarea adresa: vreau@isic.ro in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data luarii la cunostinta, cel mai tarziu de la data incetarii Concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de descalifica orice participant care fraudeaza concursul prin orice fel de mecanisme/mijloace cum ar fi: link exchange, sisteme automate de acumulare de puncte, retele de participare la concursuri, id-uri false, ip-uri multiplicate.

 1. Limitarea raspunderii

Organizatorul nu isi va asuma raspunderea:

-cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre Participanti;

-cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobile;

-in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate;

-pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea;

-pentru erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a Participantilor in timpul cat acestia acceseaza pagina web cluj.isic.ro

-Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia de servicii postale sau nepredare cauzata de date eronate furnizate de castigator, dupa caz.

-Organizatorul nu acorda termen de garantie pentru premiile oferite.

-Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului.

 1. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil pe pagina web isic.ro/concurs-cluj. Participarea la Concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor Regulamentului si obligativitatea respectarii acestora. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile Regulamentului in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia publicarii Regulamentului cu modificarile realizate pe pagina de Instagram. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare imediat dupa publicarea online. Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. In cazul nerespectarii Regulamentului/Concursului, premiile castigate nu se vor acorda.

 1. Contact

Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa ne scrieti la adresa vreau@isic.ro.