1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.a.  Organizatorul concursului este Asociatia pentru Spijinirea Tinerilor Studentilor si Profesorilor (APSTSP), organizatie non-guvernamentala, apolitica si non-profit, infiintata in anul 2005, in baza incheierii date in camera de consiliu in dosarul 20/PJ/2005 de catre Judecatoria Sector 5, Bucuresti cu sediul social in Bucuresti, strada Domnita Anastasia nr 10, etaj 3, apartament 5, sector 5

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b.  Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a organizatorului.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat si se desfasoara in orasele Cluj si Bucuresti.

La acest concurs pot participa studentii posesori ai legitimatiei ISIC sau a cardului BRD-ISIC, mai putin angajatii societatii APSTSP si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura in perioada 6 noiembrie – 30 noiembrie 2019. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. Castigatorii vor fi selectati prin tragere la sorti, iar numele lor va fi publicat pe pagina oficiala de Facebook ISIC Romania, in maximum 7 zile de la inchiderea acestuia.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

Intra in pagina de concurs, completeaza formularul si esti inscris/a automat in concurs.

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti facilitata de o aplicatie software specializata (random.org). Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

6. PREMII

Premiile puse in joc prin concurs constau in 2 bilete de avion dus-intors cu compania Turkish Airlines, destinatia Istanbul. Taxele de aeroport sunt suportate de Turkish Airlines. Persoana desemnata “Castigator” al unui premiu nu va putea preschimba premiul castigat in numerar.  Perioada de calatorie poate fi intr-un an de la data emiterii biletelor, in functie de disponibilitatea locurilor in avion , evitand sarbatorile ( Craciun, Anul Nou, Paste ) . Emiterea biletelor se poate face pana pe 15 Decembrie 2019 , iar calatoria va fi posibila pana pe 15 decembrie 2020. Biletele vor fi cu punct de plecare Romania: Bucuresti, Cluj sau Constanta, la alegerea castigatorilor.

7.      EXPEDITIA PREMIILOR

Castigatorul va fi contactat telefonic/electronic pentru confirmarea premiului.

APSTSP nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea de care da dovada clientul (sponsorul care ofera premiile) in cazul in care acesta se angajeaza sa trimita premiile castigatorilor.

8.       INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.isic.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9.      PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, în scopul prezentului Concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa  Burda Media Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.    DISPOZITII FINALE

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor din pagina de concurs de pe site-ul sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe site. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studentilor si Profesorilor, Str. Domnita Anastasia 10, et. 3, ap. 5, sector 5, Bucuresti, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

11.  LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

12. FORTA MAJORA

In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilor asumate prin prezentul concurs.