1. Dispoziții introductive
  • Scopul acestor Termeni de utilizare a aplicației Alive („Termenii de utilizare”) este de a guverna drepturile și obligațiile operatorului și utilizatorului aplicației Alive.
  • Prin utilizarea Aplicației, Utilizatorul este de acord și se obligă să respecte acești Termeni de utilizare; în plus, Utilizatorul recunoaște și declară că înțelege informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate.
  • Prin acceptarea acestor Termeni de utilizare, Utilizatorul încheie un contract de furnizare a serviciilor de Aplicație cu GTS Alive Group.
  • Conținutul serviciilor este furnizat gratuit, cu excepția cazului în care Utilizatorul este notificat în prealabil cu privire la orice serviciu cu plată și este de acord cu acest serviciu prin acceptarea unor termeni de utilizare separati.
 1. Detalii despre operator și detalii de contact

2.1. Aplicația mobilă Alive App („Aplicația” sau „Aplicația Alive”) este configurată și operată de GTS ALIVE Group s.r.o., număr de identificare (IČ): 09296727, cu sediul social la Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praga 7, înscrisă în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga, secția C, înregistrarea nr. 334013 („GTS Alive Group”).

2.2.  Datele de contact ale operatorului:

Posta: GTS ALIVE Group s.r.o., Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00, Praga 7, Republica Cehă.

Email: group@gtsalive.com

 

 1. Utilizatorul

3.1. Aplicația este destinată tuturor persoanelor fizice fără restricții („Utilizatorul”), inclusiv deținătorilor oricăruia dintre cardurile emise de operatorul Alive Profile, în funcție de țara selectată („Cardul”).

3.2. Aplicația este, de asemenea, destinată fără restricții tuturor persoanelor care utilizează alte servicii furnizate de operatorul Alive Profile în țara relevantă.

3.3. Orice utilizare a serviciilor de către un utilizator sub vârsta legală specificată, prevăzută de legislația aplicabilă în fiecare țară în parte, va fi supusă aprobării persoanei care exercită supravegherea părintească. Verificarea vârstei are loc în timpul ultimului pas al înregistrării Profilului Alive.

 1. Funcționalități aplicație

4.1. Scopul Aplicației este de a oferi o carte de identitate digitală, acces la un profil individual Alive care ar păstra și afișa orice cărți de identitate și carduri emise, produse de asigurare achiziționate și alte funcționalități.

4.2. Prezentare generală a funcționalităților:

 • Căutarea reducerilor = această funcție vă va afișa cei mai apropiați parteneri care oferă reduceri sau beneficii pentru Cardurile selectate; rezultatele relevante pot fi sortate după diverse criterii;
 • Posibilitatea de a accesa un Profil Alive în diferite țări;
 • Verificarea identității electronice prin e-mail pentru posibilitatea utilizării serviciilor legate de Card;
 • Selectarea limbii pe baza setărilor dispozitivului;
 • Selectarea țării preferate pe baza setărilor dispozitivului;
 • Autentificare aplicație;
 • Funcționalități disponibile după activarea/conectarea la Alive Profile, cum ar fi accesul la Carduri sau alte servicii, în funcție de termenii de utilizare a Alive Profile.

4.3. Utilizatorul recunoaște că funcționalitățile disponibile după conectarea la un singur profil care include interfața de utilizator Alive Profile („Profilul Alive”) sunt guvernate de termenii și condițiile pentru gestionarea profilului Alive și nu sunt guvernate de acești Termeni de utilizare . Condițiile de utilizare pentru Profilul Alive sunt disponibile aici. Profilul Alive nu este operat de aceeași persoană cu Aplicația. Utilizatorul recunoaște în mod expres că GTS Alive Group nu este responsabil pentru funcționarea Alive Profile. Aceste prevederi se vor aplica mutatis mutandis dacă vă conectați la un Profil Alive gestionat într-o altă țară, pe baza selecției Utilizatorului. GTS Alive Group nu va fi responsabil pentru disponibilitatea Profilului Alive și performanța efectivă. În plus, GTS Alive Group nu va fi responsabil pentru asigurarea disponibilității Profilului Alive în toate țările din lume; accesul va fi oferit numai în țările în care operatorii individuali operează Profilul Alive.

4.4. Utilizatorul recunoaște că Profilul Alive este operat de o companie diferită în fiecare țară. Pentru o prezentare generală a contactelor și identificarea operatorilor din țările individuale, vă rugăm să consultați termenii de utilizare pentru țara relevantă – prezentarea generală este disponibilă aici.

 1. Utilizarea aplicației Alive

5.1.  Când folosește Aplicația, Utilizatorul trebuie să obțină cunoștințe detaliate despre acești Termeni de utilizare și să le respecte.

5.2.  Utilizatorul este de acord că orice date și declarații care urmează să fie furnizate sau făcute vor fi adevărate, exacte și complete.

5.3.    Utilizatorul se obligă să își protejeze dispozitivul și accesul la Aplicație. În cazul oricărui risc, Utilizatorul se obligă să notifice fără întârziere GTS Alive Group.

5.4.  Utilizatorul nu va cauza daune altor utilizatori ai aplicației sau nu va afecta reputația GTS Alive Group sau a afiliaților săi.

5.5.  GTS Alive Group interzice în mod expres orice interferență cu conținutul tehnic al Aplicației, orice copii ale Aplicației sau instalarea oricărui software care interferează cu Aplicația sau îi modifică funcționalitățile.

5.6.  Conținutul aplicației, textele, grafica, software-ul și alte aspecte ale acestora, inclusiv afișarea și aspectul aplicației, sunt supuse dreptului de autor și sunt utilizate exclusiv de GTS Alive Group. Nu este posibilă reproducerea, descărcarea sau distribuirea în alt mod a niciunui conținut fără acordul expres scris al GTS Alive Group.

5.7.  Utilizatorul va fi pe deplin răspunzător pentru orice daune sau prejudicii rezultate din încălcarea acestor Termeni de utilizare.

5.8.  GTS Alive Group nu va fi responsabil pentru nicio daune sau prejudicii apărute în legătură cu utilizarea Aplicației de către Utilizator sau terți (cu sau fără autorizație).

5.9.  GTS Alive Group nu va fi responsabil pentru disponibilitatea Aplicației și/sau a oricăror părți ale acesteia.

5.10. Utilizatorul nu va avea dreptul la nicio compensație pentru daune sau prejudicii cauzate de indisponibilitatea (chiar și indisponibilitatea parțială) a Aplicației sau a oricărei funcționalități a Aplicației.

5.11. GTS Alive Group poate efectua întreținere programată și neprogramată a Aplicației sau a oricăror părți ale acesteia; în consecință, Aplicația sau orice parte a acesteia poate fi indisponibilă.

 1. Autentificarea utilizatorului

6.1. Pentru a se asigura că Utilizatorul se poate conecta în siguranță la Profilul Alive selectat, este necesar să se autentifice respectivul Utilizator sau să verifice adresa de e-mail principală a acestuia, după caz.

6.2. Procesul de autentificare se va derula după cum urmează:

 1. Utilizatorul își introduce adresa de e-mail și parola și trimite astfel de date pentru a-și activa Profilul Alive.
 2. Utilizatorul primește un e-mail de confirmare în scopul verificării adresei de e-mail furnizate. Utilizatorul folosește linkul relevant pentru a-și verifica adresa de e-mail.

6.3. Utilizatorul își va crea accesul la Aplicație folosind adresa de e-mail și parola date („Autentificarea aplicației”). Conectarea la aplicație protejează accesul Utilizatorului la Profilurile Alive; este permanent pentru a asigura utilizarea ușoară a cardurilor în țări individuale. Utilizatorul trebuie să creeze o parolă suficient de puternică în conformitate cu cerințele Aplicației; el sau ea va proteja o astfel de parolă, nu o va dezvălui niciunei terțe părți și va notifica GTS Alive Group cu privire la orice utilizare neautorizată. Utilizatorul se obligă să își schimbe parola în mod regulat în setările aplicației. Dacă Utilizatorul își uită parola, aceasta poate fi resetată folosind Aplicația.

6.4. Odată ce Utilizatorul este autentificat, el sau ea se poate conecta la Profilul Alive selectat al țării relevante în orice moment în timpul utilizării Aplicației. Informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu procesul de autentificare a utilizatorului sunt disponibile aici.

6.5. Adresa de e-mail a utilizatorului este verificată în ceea ce privește credibilitatea sa – adică dacă există și dacă este folosită efectiv de către utilizator. Verificarea trebuie finalizată în 24 de ore. Dacă e-mailul de verificare nu este confirmat până atunci, Utilizatorul trebuie să repete procesul.

6.6. Utilizatorul va fi conectat permanent la Profilul Alive din Aplicație în scopul utilizării cardului său digital, cu excepția cazului în care Utilizatorul se deconectează. Dacă Utilizatorul nu dorește să fie conectat permanent, el sau ea se va deconecta de la Profilul Alive relevant după ce a terminat de utilizat serviciile. În acest scop, accesul este menținut în mod sigur în conformitate cu Politica de confidențialitate pentru fiecare Profil Alive din țara relevantă; prezentarea generală a acestor politici este disponibilă aici. GTS Alive Group oferă această funcționalitate ca procesor de date pentru operatorii individuali de profiluri Alive din țări individuale.

6.7. Mai mult, verificarea este un prim pas necesar pentru a asigura înregistrarea/activarea Profilului Alive și utilizarea oricăror servicii ale acestuia. Dacă Utilizatorul nu reușește să activeze sau să se înregistreze/să se conecteze la Profilul Alive în termen de 24 de ore de la verificarea adresei de e-mail, va trebui să repete procesul de verificare înainte de a se conecta la Profilul Alive. Dacă Utilizatorul nu își verifică adresa de e-mail, el sau ea poate utiliza în continuare Aplicația ca site web – adică ca sursă de informații.

 1. Încetarea utilizării aplicației Alive

7.1.  Contractul de furnizare de servicii în legătură cu Aplicația Alive va rămâne în vigoare și în vigoare, până la rezilierea de către Utilizator și/sau Grupul GTS Alive.

7.2.  GTS Alive Group poate înceta operarea Aplicației sau modifica Aplicația în orice moment.

7.3. Utilizatorii pot înceta utilizarea Aplicației în orice moment (și pot rezilia contractul asociat) prin dezinstalarea Aplicației de pe toate dispozitivele lor mobile.

7.4.  Contractul este reziliat odată ce dezinstalarea este finalizată și/sau 7 zile lucrătoare de la notificarea de încetare a operațiunii Aplicație dată de GTS Alive Group sau după ce Utilizatorul transmite cererea sa de reziliere către GTS Alive Group.

7.5.   Funcționalitățile aplicației specificate aici nu pot fi utilizate odată ce contractul este reziliat; în consecință, Utilizatorul nu va avea acces la Profilul său Alive, de exemplu.

7.6.   Dacă Utilizatorul nu este de acord cu nicio modificare a Termenilor de utilizare sau a funcționalităților sau conținutului aplicației, el sau ea poate opri utilizarea și dezinstala Aplicația în orice moment.

 1. Profilul Alive- Termeni de utilizare

8.1. Utilizatorul recunoaște că diferiți administratori gestionează Profilurile Alive în țări individuale și serviciile furnizate în legătură cu profilurile individuale pot varia. Utilizatorul își înregistrează de obicei profilul într-o țară în care a fost emis cardul său, în timp ce el sau ea se poate conecta automat la profilul său. În cazul în care Utilizatorul călătorește în străinătate, acesta poate activa un profil într-o altă țară și poate fi de acord cu transferul datelor sale personale către un alt profil – adică către un alt operator de date și operator de profil.

8.2. Condiții de utilizare a profilurilor Alive în țări individuale, inclusiv informații despre limitele de vârstă sub care este necesar să se obțină consimțământul unei persoane care exercită supravegherea parentală în fiecare țară:

 

Republica Cehă:

 • – Administrator Alive Profile: GTS ALIVE s.r.o., cu sediul social la Na Maninách 1092/20, Holešovice, 170 00 Praga 7, număr de identificare (IČ): 26193272, înregistrare Registrul Comerțului: dosar nr. C 78560 întreținut de Tribunalul Municipal din Praga;
 • – Persoanele sub 15 ani au nevoie de acordul tutorelui legal pentru a utiliza serviciile;
 • – Termenii de utilizare a profilului Alive, inclusiv informațiile despre verificarea vârstei, sunt disponibile aici;

România:

 • – Administrator Alive Profile: Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studentilor si Profesorilor (APSTSP), cu sediul social in Str. Domnita Anastasia Nr. 10 Et. 3 Ap. 5, Sectorul 5, Bucureşti, România, Nr. registru: 17531821, menţinută de ONRC (Oficiul Naţional Registrului Comerţului – Camera de Comerţ şi Industrie a României);
 • – Persoanele sub 16 ani au nevoie de acordul tutorelui legal pentru a utiliza serviciile;
 • – Termenii de utilizare a profilului Alive, inclusiv informațiile despre verificarea vârstei, sunt disponibile aici;
 1. Dispoziții Finale

9.1.  Funcționarea Aplicației și Termenii de utilizare vor fi guvernate de legile Republicii Cehe.

9.2. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă va fi soluționat de o instanță competentă din Republica Cehă.

9.3. Utilizatorul poate depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Autoritatea Cehă de Inspecție a Comerțului tratează plângerile consumatorilor într-un mod și în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

9.4. Dacă Aplicația conține link-uri către site-uri web, aplicații/software sau alte servicii ale terților, GTS Alive Group nu va fi responsabil pentru conținutul acestora sau astfel de link-uri.

9.5. Acești Termeni de utilizare intră în vigoare de la 1 martie 2023; dacă există motive substanțiale, GTS Alive Group poate modifica acești Termeni de utilizare, cu efect de la notificarea electronică a acestora. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu o astfel de modificare a acestor Termeni de utilizare, el sau ea poate rezilia contractul de utilizare a serviciilor.