Sunt de acord in mod expres si neechivoc cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, respectiv a numelui, prenumelui si adresei mele de e-mail de catre BRD – Groupe Societe Generale S.A. in scop de marketing, pentru realizarea de comunicari comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care necesita interventia unui operator uman, prin posta electronica.

Am luat cunostinta de faptul ca BRD – Groupe Societe Generale S.A., in calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de evidenţa al prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 1788,  prelucreaza, in  conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi pentru libera circulaţie a acestor date, numele, prenumele si adresa mea de e-mail, în scopurile detaliate mai sus.

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, prelucrarea, combinare, blocare, stergere, distrugere.

Am fost informat ca, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, beneficiez de dreptul de informare, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a mă adresa justiţiei si A.N.S.P.D.C.P. pentru exercitarea drepturilor de care beneficiez. Totodată, inteleg ca am dreptul de a ma opune prelucrării datelor personale care ma privesc şi să solicit ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ma pot adresa Bancii, cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa manuela.buruiana@brd.ro, in atentia dnei Manuela Buruiana.