REGULAMENT CONCURS

Art. 1. Organizator

Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor,  persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 5, Str. Domnița Anastasia nr.10, număr de ordine în Registrul Comertultui DOS.20/PJ/2005, cod fiscal 17531821, având cod IBAN: RO64PIRB4217710100001000 la banca Piraeus Bank, denumită în continuare „Organizator”.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail, iar publicul prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata Concursului şi aria de desfăşurare
Concursul „Câştigă o invitație la TechTalks” va începe pe data de 10 noiembrie 2016 şi va dura până la data 15 noiembrie 2016. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Concursul se desfăşoară pe pagina de Facebook ISIC CLUJ.

Are drept de participare orice cititor/utilizator care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:·

  • este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România
  • are peste 14 ani
  • se inscrie în concurs prin intermediul formularului online
  • este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată Concursului, în cazul în care este desemnat câştigător al Concursului
  • confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.
  • nu pot participa la această promoţie angajaţii Asociației pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor.

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale sau dacă Organizatorul consideră că a încercat să fraudeze mecanismul de Concurs.

Art.4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în Concurs atât în scopul anunţării şi identificării câştigătorului, cât şi a trimiterii de informaţii cu caracter publicitar din partea ISIC România și Apple România (sponsorul oficial al concursului).

Art. 5. Mecanismul Concursului
Participanţii vor afla de concurs de pe pagina oficială de Facebook ISIC CLUJ. Participanții concursului se vor inscrie la concurs prin intermediul formularului online publicat pe pagina oficială ISIC România.

Premiul Concursului constă în:

Premiu – o invitație la TechTalks 2016; se va acorda prin tragere la sorţi care va avea loc în data de 15 noiembrie, la care vor participa toate persoanele care s-au înscris în formularul online.

Valoarea totală a premiilor este de 19 EUR cu TVA inclus.

Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor
Tragerea la sorți va fi efectuată pe site-ul random.org și va fi publicată sub formă video pe pagina oficială de facebook ISIC Cluj. Se vor extrage și două rezerve în cazul în care primul câștigător nu-și revendică premiul.

Câştigătorul are la dispoziţie o zi lucrătoare de la data anunţării lor să contacteze organizatorului pentru a-și revendica invitația; în caz contrar câștigatorul va fi descalificat si premiul va merge la următorul câștigător rezervă.

Câştigătorului i se va aduce la cunoştinţă rezultatul extragerilor şi locul în care va putea intra în posesia premiului în ziua anunţării lui, telefonic sau prin e-mail în baza datelor funizate. De asemenea, numele câştigătoruluir va fi afişat pe pagina Concursului de pe www.isic.ro.
În cazul în care un câştigător a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat în interval de 48 de ore de la anunţarea lui, premiul se va acorda altui castigator din cele două rezerve, în funcție de ordinea extragerii. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor din motive care nu ţin de el. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a publica datele cu caracter personal ale câştigătorului Concursului şi de a se folosi de imaginea acestuia în scopuri publicitare. Acordarea premiului poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita câştigătorului acordul pentru a publica materiale audio, foto şi video cu el. Organizatorii vor verifica prin metode proprii corectitudinea participanţilor şi îi vor descalifica pe cei a căror activitate în cadrul Concursului va fi considerată drept fraudă. Orice tentativă de fraudare (incluzând dar nu limitându-se la spam, phishing, utilizarea unor extensii de browser care au adus avantaje pe altă cale decât pe cea specificată în regulament, utilizarea unor programe care au acelaşi rol etc.), atrage dupa sine eliminarea din Concurs a concurentului respectiv. Acesta acceptă prin prezentul Regulament faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicaţie din partea Organizatorului în momentul în care acesta consideră că respectivul cont a fost valorificat prin fraudă.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru problemele legate de conexiunea la internet a participanţilor, precum şi pentru problemele cauzate de ISP-ul folosit de Organizator.

Art. 7. Informarea publicului
Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe la adresa web www.isic.ro, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Întreruperea Concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul secţiunii de concurs de pe www.isic.ro

Art. 9. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanelor câstigătoare, cu excepţia impozitului datorat conform legii pentru veniturile obţinute din Concurs, impozit pe care Organizatorul campaniei publicitare este obligat să îl calculeze şi să îl plătească în beneficiul câştigătorilor.

Art. 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.