I. Introducere

1.1Scopul acestui document, „Termeni de utilizare a legitimațiilor”, este reglementarea completă și clară a condițiilor de utilizare a legitimațiilor emise de Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studentilor si Profesorilor, denumită în continuare ca “APSTSP”

1.2Acești termeni se aplică următoarelor legitimații:

1.3Aceste reguli descriu modul și condițiile de utilizare a legitimațiilor pe teritoriul României.

1.4Utilizarea reducerilor în străinătate este reglementată de condițiile furnizorilor din străinătate și de reglementările legale relevante.

1.5Fiecare deținător de legitimație este obligat să utilizeze reducerile în conformitate cu aceste reguli.Toți deținătorii de legitimații cunosc aceste reguli înainte de emiterea legitimației și sunt obligați să respecte aceste reguli.

1.6Aceste reguli sunt valabile începând cu 1 ianuarie 2024.

1.7Aceste reguli au fost emise de către APSTSP, organizație cu sediul in România, Str. Domnița Anastasia nr 10, et 3, ap. 5, sector 5, Bucuresti. APSTSP are dreptul de a modifica aceste Reguli .Modificarea este efectivă în a treia zi după publicare.Vă rugăm să urmați regulat aceste reguli.

II. Definiții

APSTSP este definit ca editor al acestor reguli

Regulile Regulile sunt definite în prezentul Regulament de Utilizare a Legitimațiilor

Termenii și condițiile pentru concursuri sunt înțeleși ca termeni de concursuri pe care le puteți găsi aici .Politica de confidențialitate o puteți găsi aici.

Reguli si conditii pentru emiterea legitimatiilor online sunt înțeleși ca fiind termenii pentru comenzi online pe care le puteți găsi aici.

FB Facebook pagina ISIC Romania https://www.facebook.com/isic.romania/Web Site https://www.isic.ro

Legitimație înseamnă orice legitimație ISIC, IYTC, ITIC, STAFF care poate fi eliberată de o universitate sau o școală, APSTSP sau un alt distribuitor autorizat în conformitate cu aceste Reguli.Partener de reduceri la bunuri sau servicii prin canale de vânzări specificate în continuare, care sunt interesați să ofere o reducere de preț sub forma unei reduceri sau a altui avantaj pentru titularii legitimației.

III.Reguli generale de utilizare

3.1 Legitimațiile pot fi utilizate numai de către deținătorii care le-au obținut pe baza unei cereri completate în mod corespunzător de la APSTSP sau de la un reprezentant autorizat.

3.2 Distribuitorii de legitimații nu pot fi decât școli partenere. Pentru unele școli, cum ar fi Universitatea de Arhitectura din Bucuresti, Universitatea Danubius din Galati, legitimațiile sunt eliberate de APSTSP.Termenii și condițiile pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale sunt conținute în Ghid.Pentru unele școli, APSTSP furnizează așa-numitele legitimații Staff – aceste legitimații nu au acces la sistemul de beneficii/reduceri.

3.3 Titularul nu are dreptul de a duplica sau copia o licență sau o legitimație

3.4 Titularul care găsește o legitimație care nu îi aparține este obligat să o transmită distribuitorului autorizat sau către APSTSP.

3.5 Titularul poate contacta APSTSP cu cererile, interogările sau alte sugestii de aici:

3.6 Titularul care decide să nu continue să utilizeze legitimația, se obligă să trimită o notificare scrisă adresată sediului central al APSTSP.Terminarea nu poate fi legată de condiții.Titularul nu este obligat să precizeze motivele acestei notificări.Titularul recunoaște că, odată ce notificarea este livrată, nu poate fi luată înapoi și Legitimația va fi mărunțită.Titularul nu are dreptul să păstreze o copie a Legitimației sau să utilizeze orice date de pe legitimație.

IV.Prezentare generală a legitimațiilor și a specificațiilor

1.4 ISIC

4.1.1.Specificații de bază

ISIC (Legitimația Internațională de Studenți) este singura legitimație studențească recunoscută internațional pentru a confirma statutul de student/elev și a aplica reduceri și beneficii pentru studenți/elevi.

ISIC poate fi acordat elevilor de liceu/colegiu și studenților care urmeaza cursuri la zi (nu sunt eligibile persoanele care urmează cursuri la seral, frecventa redusa, invatamant la distanta)

Dobândirea statutului de membru al APSTSP și obținerea unei legitimații ISIC se pot face pe pagina www.isic.ro, la sediul APSTSP cât și printr-o rețea de agenți parteneri APSTSP.

În cadrul universităților partenere APSTSP, legitimațiile ISIC includ un cip electronic pentru acces la clădiri, utilizare în cantine, copiatoare, carte de bibliotecă și multe altele.

4.1.2 Valabilitate

Valabilitatea legitimației ISIC ISIC este valabil pentru maxim 16 luni,întotdeauna de la 1 septembrie (începutul anului școlar) până la data de 31 decembrie a anului următor.În practică, acest lucru înseamnă că veți obține ISIC în orice moment în perioada de la 1 septembrie  până la 31 decembrie a anului următor și veți fi întotdeauna plătit până la data de 31 decembrie a anului următor.Prin urmare, valabilitatea nu este stabilită pentru 12 luni calendaristice după emitere!Dacă o legitimație ISIC este obținută prin pagina www.isic.ro, la sediul APSTSP sau la agenții parteneri APSTSP, valabilitatea legitimației ISIC nu poate fi extinsă, ci se emite o altă legitimație nouă.În același timp, acest tip de legitimație ISIC nu poate fi folosit ca permis de școală, nici nu poate fi activat în niciun alt scop.Legitimația ISIC emisă în cadrul universităților partenere APSTSP poate fi revalidată cu o etichetă adezivă pe partea din spate, sub forma unui autocolant holografic.

Valabilitatea și posibilitatea de a utiliza ISIC în raport cu statutul actual al titularului său

Atunci când se utilizează Reduceri sau Beneficii, Titularul este obligat să urmărească Reducerile și Beneficiile curente, așa cum se subliniază în Secțiunea 6, „Asigurarea și Reducerile și Beneficiile”.

Reducerile și avantajele pot fi obținute numai cu legitimațiile ISIC valide pe anul universitar in curs.

În cazul în care reducerea sau beneficiul este acordat numai pentru statutul de student, Partenerul de reduceri poate verifica statutul deținătorului și, prin urmare, determină dreptul la o reducere sau beneficii.

4.1.3 Reguli pentru obținerea și utilizarea legitimației ISIC Legitimația ISIC poate fi obținută orice student care urmează cursuri la zi în cadrul unei instituții de învățământ acreditate de Ministerul Educatiei Naționale sau în cadrul unei instituții de învățământ cu sediul în România și este o filială a unei școli a cărei organizație mamă este înregistrată la Ministerul Educației Naționale într-o țară a UE.

Studenții care studiază la universități străine pot aplica pentru statutul de membru al APSTSP și pentru o legitimație ISIC, cu condiția că studiile lor se află la nivelul studiilor la instituțiile de învățământ superior din România.Această decizie trebuie să includă numele și prenumele solicitantului, domeniul de studiu și numele școlii relevante care urmează studiile.La emiterea unei legitimații ISIC, studenții care studiază în străinătate se adresează prin intermediul paginii www.isic.ro, anexând documentul specificat mai sus.

Vârsta minimă pentru obținerea legitimației ISIC este de 12 ani, Limita superioară pentru obținerea ISIC nu este stabilită.O legitimație ISIC poate fi emisă, de asemenea, unui elev cu vârsta de peste 26 de ani dacă este înscris într-un studiu cu normă întreagă.Elevii cu vârsta sub 16 ani trebuie să aibă o cerere aprobată de un tutore legal.

3.4 Legitimație IYTC

4.3.1.Specificații de bază

IYTC sau „Legitimația internațională de călătorie pentru tineri” este o legitimație internațională pentru tineret. Este valabilă în peste 130 de țări și oferă numeroase beneficii și reduceri posesorilor săi.Singura condiție pentru obținerea acesteia este vârsta (solicitantul nu depășește 30 de ani).

Legitimația IYTC poate fi eliberată unui solicitant care nu a împlinit vârsta de 30 de ani în ziua depunerii cererii.Valabilitatea legitimației IYTC este de 12 luni de la data emiterii.

Valabilitatea legitimației IYTC nu poate fi prelungită, legitimația IYTC trebuie să fie emisă în fiecare an.

4.4 Legitimația ITIC

4.4.1.Specificații de bază

ITIC este singura legitimație de profesor recunoscută în lume care atestă statutul de profesor și care oferă beneficii și reduceri.ITIC este destinat numai personalului pedagogic și academic al tuturor tipurilor de instituții înscrise în rețeaua de școli din cadrul Ministerului Educației Naționale.

În cadrul universităților partenere APSTSP, legitimațiile ITIC includ un cip electronic pentru acces la clădiri, utilizare în cantine, copiatoare, carte de bibliotecă și multe altele.

ITIC este valabil pentru maxim 16 luni, respectiv.întotdeauna de la 1 septembrie (începutul anului școlar) până la data de 31 decembrie a anului următor.În practică, acest lucru înseamnă că, dacă luați ITIC în orice moment în perioada de la 1 septembrie, până la 31 decembrie a anului următor, este întotdeauna al dumneavoastră până la data de 31 decembrie a anului următor.Prin urmare, valabilitatea nu este stabilită pentru 12 luni calendaristice de la data emiterii!

Valabilitatea legitimației ITIC

ITIC este valabil pentru maxim 16 luni,întotdeauna de la 1 septembrie (începutul anului școlar) până la data de 31 decembrie a anului următor.În practică, acest lucru înseamnă că veți obține ITIC în orice moment în perioada de la 1 septembrie  până la 31 decembrie a anului următor și veți fi întotdeauna plătit până la data de 31 decembrie a anului următor.Prin urmare, valabilitatea nu este stabilită pentru 12 luni calendaristice după expunere!

Valabilitatea și posibilitatea de a utiliza ITIC în raport cu statutul actual al titularului său

Atunci când se utilizează Reduceri sau Beneficii, Titularul este obligat să urmărească Reducerile și Beneficiile curente, așa cum se subliniază în Secțiunea 6, „Asigurarea și Reducerile și Beneficiile”.

Dacă o legitimație ITIC este obținută prin pagina www.isic.ro, la sediul APSTSP sau la agenții parteneri APSTSP, valabilitatea legitimației ITIC nu poate fi extinsă, ci se emite o altă legitimație nouă.Legitimația ITIC emisă în cadrul universităților partenere APSTSP poate fi revalidată cu o etichetă adezivă pe partea din spate, sub forma unui autocolant holografic.

Reducerile și avantajele pot fi obținute numai cu legitimațiile ITIC valide pe anul universitar in curs.

4.4.3 Reguli pentru obținerea și utilizarea ITIC

Legitimația ITIC poate fi obținută de orice profesor sau academician care lucrează în una din instituțiile incluse în registrul de școli și instituții de învățământ din cadrul Ministerului Educației Naționale și organizații directe din cadrul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului.

Profesorii sau cadrele didactice care lucrează în școli în străinătate nu pot solicita eliberarea unei legitimații ITIC în România.Contactați întotdeauna autoritatea care eliberează legitimația ITIC în țara respectivă.

 4.5 Legitimația STAFF

Legitimația STAFF este emisă de catre APSTSP către personalul auxiliar din cadrul programului ISIC School. Legitimațiile STAFF includ un cip electronic pentru acces în clădiri, utilizare în cantine, copiatoare etc din universitatea parteneră ISIC SCHOOL.

V. Pierderea sau găsirea legitimațiilor ISIC, ITIC, IYTC, STAFF

5.1 Pierderea legitimațiilor

  Pierderea legitimației trebuie raportată către APSTSP cât mai curând posibil.

5.2 Găsirea legitimațiilor

În cazul în care găsiți orice legitimație emisă de APSTSP, vă rugăm să contactați APSTSP.Transmiteți legitimația către: APSTSP (ISIC România), Str. Domnita Anastasia nr 10, et. 3, ap. 5, sector 5, Bucuresti. Legitimția va fi apoi predată proprietarului autorizat.

VI. Furnizarea și termenii de reduceri și beneficii

Revendicarea și utilizarea reducerilor și a avantajelor cu legitimații valabile este supusă nu numai acestor reguli, care trebuie înțelese, dar și anumitor termeni și condiții legate de reduceri și beneficii.Vă rugăm să examinați cu atenție acești termeni înainte de a începe să utilizați legitimația.

Unele reduceri sau beneficii pot fi asociate numai cu anumite tipuri de legitimații.O listă completă a reducerilor și beneficiilor poate fi găsită aici în secțiunea Reduceri, pe pagina www.isic.ro.Pentru fiecare Furnizor de Reduceri veți găsi informații despre posibilitatea utilizării unui anumit tip de legitimație pentru o anumită reducere sau beneficii.

6.1  Reduceri și beneficii

Posibilitatea de a utiliza reduceri sau beneficii poate fi restricționată, de exemplu, numai pentru anumite tipuri de legitimații, de exemplu, „Discount only for holders of card ISIC”.În plus, pe baza unui acord cu Furnizorul, reducerea poate fi de asemenea limitată în alte moduri, de exemplu, numărul de utilizări pentru perioada dată, vârsta, perioada în care se poate aplica discountul, etc. Înainte de a utiliza discountul, Titularul este obligat să verifice condițiile de actualizare la www.isic.ro.

Reducerile și beneficiile sunt furnizate de Furnizori la locațiile listate în baza de date cu discount aici .Reducerile pot fi aplicate atât în ​​puncte de vânzare fizice, online (prin Internet), cât și în alte forme.Locațiile de afaceri fizice sunt marcate cu un autocolant de informare la intrare sau în casierie.

Reducerea este furnizată din prețurile obișnuite (de vânzare) ale bunurilor sau serviciilor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în baza de date cu discount.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în baza de date privind reducerile, reducerile pentru legitimație/ Titularul legitimației nu pot fi combinate (în același timp utilizate) cu alte reduceri sau oferte speciale furnizate de Furnizor.

Tipuri de reduceri și beneficii

Există mai multe tipuri de reduceri și beneficii pe care Furnizorii le pot oferi.10%, 20%, 50% etc. – Reducerea procentuală – Reducerea prețului bunurilor sau serviciilor pe o anumită parte a acestora, exprimată ca procent.

Ofertă specială.Achiziționează două, plătești una.cumpărați trei, două plătiți.Cel puțin unul dintre cumpărători trebuie să fie titularul unei legitimații valabile.

1 + 1, 2 + 1 și așa mai departe.- Ofertă specială.Pentru produsele plătite, un alt produs gratuit (de obicei cel mai ieftin).

Preț special – preț redus pentru deținătorii de legitimații

Ofertă specială – o ofertă în cadrul căreia deținătorul de legitimație primește un cadou pentru o achiziție care depășește o anumită valoare financiară sau orice alt avantaj față de cumpărare fără o legitimație.

Specificarea exactă a tuturor reducerilor și avantajelor este prezentată în baza de date cu discount aici .

6.2 Baza de date cu discount

Baza de date cu discount este o listă / prezentare unică a tuturor reducerilor și beneficiilor pe care le puteți obține cu o legitimație în România.

Baza de date cu discount este situată aici , precum și în secțiunea DISCOUNTURI.Baza de date cu privire la reduceri / beneficii internaționale este localizată aici – APSTSP nu este responsabilă pentru baza de date internațională cu discount / beneficii.

În baza de date cu discount puteți găsi o imagine de ansamblu a tuturor furnizorilor și toate reducerile și beneficiile pentru titularii de legitimații emise de APSTSP.  APSTSP nu este responsabil pentru nicio persoană fizică sau juridică care oferă o reducere / beneficii pentru legitimații fără un acord cu APSTSP.

6.3 Condiții pentru obținerea unei reduceri / beneficii

Reducerile pot fi acordate numai titularilor legitimațiilor valabile ISIC / IYTC / ITIC.

Reducerile pot fi utilizate în mod repetat.Furnizorii pot stabili reguli care restricționează frecvența utilizării (de exemplu numărul de utilizări pe zi, o ramură, o acțiune etc.) Informațiile despre astfel de restricții sunt întotdeauna furnizate în baza de date cu discount sau vor fi comunicate la cererea unui anumit furnizor.

APSTSP nu își asumă nicio răspundere sau garanție pentru niciun fel de bunuri sau servicii pe care Furnizorul le ofera posesorilor de legitimații.Prin urmare, toate cererile, drepturile de răspundere pentru defecte și alte drepturi sunt executate de către Titular exclusiv și exclusiv de către Furnizor.

APSTSP nu este responsabilă pentru neacordarea unei reduceri / beneficii în cazurile în care reducerea nu a fost acordată pe motiv că prestatorul și-a încetat activitatea sau nu poate oferi o reducere / beneficii din alt motiv întemeiat.

6.4 Verificarea reducerilor / beneficiilor

Pentru a beneficia de reducere, Furnizorul are dreptul (înainte, în timpul și după cumpărare) de a verifica valabilitatea titularului legitimației pentru utilizarea acesteia în următoarele moduri:

În timpul inspecției, Furnizorul este autorizat să proceseze numai următoarele date numai în scopul verificării:

Furnizorul nu are dreptul:

Pentru mai multe informații despre prelucrarea informațiilor personale, consultați Politicile .

Folosirea mai multor reduceri sau beneficii de către același Titular într-un eveniment în care reducerea sau beneficiul poate fi utilizată o singură dată (sau restrânsă în alt mod) este interzisă și va fi verificată la vânzare, respectivdezactivat de Furnizor!

6.5 Ghid de reducere

Ghidul de reduceri este o broșură informativă anuală cu privire la reducerile și beneficiile pe care le primește fiecare posesor e legitimație.Informațiile din această broșură sunt valabile la data publicării broșurii și, prin urmare, nu pot fi valabile pe întreaga durată a distribuirii acesteia pe parcursul unui an academic (septembrie-august).În special, valabilitatea reducerilor trebuie verificată în baza de date cu discount actualizat aici înainte de utilizarea planificată.

6.6 Reclamație

În cazul în care discountul (în cazul în care condițiile de obținere a acestuia) / beneficiul nu este acordat, titularul are dreptul să solicite acest lucru direct la Furnizor (proprietarul companiei, managerul instalației, lucrătorul autorizat) și să solicite furnizarea corespunzătoare.

Dacă oferta de reducere / prestație nu este furnizată corespunzător (în conformitate cu specificațiile din Baza de date cu discount), chiar și după o reclamație la Furnizor, Titularul are dreptul să solicite APSTSP (distribuitorul oficial al legitimațiilor din România) pentru a investiga procedura furnizorului.Pentru a face acest lucru, puteți trimite un e-mail la info@isic.ro

6.7Procedura de neacordare a reducerilor / beneficiilor

Titularul înregistrează următoarele date și apoi le trimite imediat la info@isic.ro

În cazul în care titularul constată orice discrepanță între discountul redus la www.isic.ro și reducerea reală oferită de Furnizor sau că Titularul constată că discountul nu este oferit fără a fi nevoie de reducerea /Titularul poate oricând să informeze APSTSP la info@isic.ro

VIII. Programul ISIC School

Programul ISIC School este proiectul în care legitimațiile emise de APSTSP conțin și tehnologia necesară (sub forma unui chip inclus în corpul legitimației) pentru accesarea sistemelor de acces instalate în cadrul instituțiilor de învățământ implicate in acest proiect.

IX.Dispoziții finale

9.1 Prin solicitarea legitimației, toți Titularii se angajează să respecte aceste Reguli.

9.2 APSTSP nu este responsabilă pentru pierderea, deteriorarea sau distrugerea legitimațiilor. Titularul este obligat să protejeze legitimația.

9.3 APSTSP își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de utilizare, dacă este necesar.

TOP SEARCHISICISICISICISICISIC