I. Introducere

1.1Scopul acestui document, „Termeni și condiții privind procedura de aderare și solicitare a legitimației online”, este de a stabili regulile referitoare la relația dintre APSTSP și Solicitant privind procedura de aderare în cadrul APSTSP si solicitare a legitimației online, pe paginile web ale APSTSP.

1.2APSTSP emite acești Termeni pentru persoanele care solicită aderarea în APSTSP și care primesc gratuit una din următoarele legitimații

1.3Termenii specificați în acest document sunt doar pentru persoanele care solicită aderarea în cadrul APSTSP pe paginile web ale APSTSP.

1.4Relația dintre APSTSP și Solicitant este guvernată de acești Termeni, precum și de Termenii de utilizare a legitimațiilor care se află aici .Înainte de aderarea în APSTSP, Solicitantul trebuie, de asemenea, să cunoască Politica de confidențialitate situată aici .Titularul trebuie să se familiarizeze cu toate documentele juridice înainte de a încheia o relație cu APSTSP.Orice întrebare va fi răspunsă la contactele de aici:

1.5Termenii și condițiile sunt valabile începând cu data de 1 ianuarie 2018. APSTSP este autorizat să schimbe aceste condiții dacă este necesar – mai multe informații sunt furnizate în articolul 3 al acestor Termeni

II. Definiții

APSTSP Asociația pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor este definit ca editor al acestor reguli.1.Regulile Regulile sunt definite în prezentul Regulament de Utilizare a LegitimațiilorTermenii și condițiile pentru concursuri sunt înțeleși ca termeni de concursuri pe care le puteți găsi aici .Politica de confidențialitate o puteți găsi aici.FB Facebook pagina ISIC Romania https://www.facebook.com/isic.romania/Web Site https://www.isic.ro

Legitimație înseamnă orice legitimație ISIC, IYTC, ITIC, STAFF care poate fi eliberată de APSTSP sau un alt distribuitor autorizat în conformitate cu aceste Reguli.

III.Aderarea în cadrul APSTSP și solicitarea emiterii legitimației

3.1Înainte de a cere aderarea în APSTSP și emiterea legitimației, fiecare persoană are obligația de a verifica dacă îndeplinește toate condițiile pentru eliberarea legitimației în conformitate cu Termenii de utilizare a legitimatiilor ce se pot găsi aici.

3.2APSTSP are dreptul să refuze solicitarea de aderare dacă nu sunt atașate în formularul online datele și documentele necesare.

3.3Aderarea în APSTSP și aprobarea emiterii legitimației au loc în momentul în care informațiile și actele necesare sunt confirmate de către APSTSP.

3.4Confirmarea aderării și confirmarea emiterea legitimației se fac electronic prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a aplicantului.

3.5 Aplicantul este de acord să achite cotizația de membru în valoare de 40 lei pentru aderarea în APSTSP, iar legitimația va fi emisă în mod gratuit. Cotizația se achită o singură dată pe an. În cadrul proiectului ISIC School, fiecare instituție de învățământ parteneră APSTSP suportă costurile cotizațiilor de membru pentru studenții, cadrele didactice și personalul auxiliar din cadrul instituției. Astfel, studenții, cadrele didactice și personalul auxiliar din cadrul instituțiilor partenere ISIC School pot adera în mod gratuit în APSTSP, accesând platforma online dezvoltată de APSTSP. Instituțiile de învățământ care suportă costurile cotizației de membru sunt: a) Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București b) Universitatea București c) Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” d) Universitatea „Danubius” Galați e) Universitatea Tehnică de Construcții București f) Universitatea „Tiffin” g) Universitatea din Craiova

3.6APSTSP are dreptul să varieze reducerile și beneficiile datorate anulării furnizorului sau din alte motive întemeiate.

3.7APSTSP are dreptul să modifice Termenii și condițiile în orice moment.Efectul modificării afectează numai aplicanții noi

3.8.Cotizația de membru este nerambursabilă.

3.9 În cazul expedierii legitimației prin Poșta Română, costul de transport este suportat de către APSTSP.

3.10Aplicația de aderare online include opțiunea de a alege metoda de plată a cotizației de membru:

ISIC (legitimația internațională de studenți)

Condiții pentru aderarea în APSTSP și pentru primirea legitimației ISIC

5.5Aplicantul este student în învățământul secundar, universitar sau superior, respectiv instituții de învățământ incluse în rețeaua de școli din cadrul Ministerului Educației Naționale.

5.6Valabilitate: Valabilitatea este întotdeauna stabilită cel mai devreme în luna septembrie a anului școlar ales și durează până în luna decembrie a anului calendaristic următor – valabilitatea poate fi de la 4 până la 16 luni, în funcție de data emiterii.Prin urmare, valabilitatea nu este stabilită pentru 12 luni calendaristice de la data emiterii!Iată câteva exemple de stabilire a valabilității de la data aplicării:

5.7 Pentru minorii care nu pot dovedi vârsta cu un document de identitate – act de identitate / pașaport – vârsta solicitantului este reprezentată de tutorele său legal.

5.8 Adeverința care atestă statutul de student al aplicantului emisă de instituția de învățământ unde acesta studiază nu trebuie să fie mai veche de două luni de la data depunerii cererii pentru aderarea în APSTSP. Adeverința trebuie să conțină numele și prenumele aplicantului, data nașterii și numele exact al școlii/facultații, ștampila școlii. 5.9Toate documentele prezentate de Aplicant trebuie să fie lizibile.

ITIC (legitimația internațională pentru profesori)

Condiții pentru aderarea în APSTSP și pentru primirea legitimației ITIC:

5.10. Aplicantul este un angajat pedagogic sau academic angajat cu normă întreagă în orice tip de instituție înscrisă în registrul de școli și instituții de învățământ din cadrul Ministerului Educației Naționale și organizații direct gestionate din cadrul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului, sau o filială a unei școli a cărei organizație mamă este înregistrată la Ministerul Educației într-o țară a UE.

5.11.Aplicantul se află într-o relație de muncă cu o instituție care îndeplinește condițiile de mai sus, pe o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată, dar nu mai mică de un an.

5.12. Valabilitate: Valabilitatea este întotdeauna stabilită cel mai devreme în luna septembrie a anului școlar ales și durează până în luna decembrie a anului calendaristic următor – valabilitatea poate fi de la 4 până la 16 luni, în funcție de data emiterii.Prin urmare, valabilitatea nu este stabilită pentru 12 luni calendaristice de la data emiterii!Iată câteva exemple de stabilire a valabilității de la data aplicării:

5,13. Adeverința care atestă statutul aplicantului emisă de instituția de învățământ unde acesta lucrează nu trebuie să fie mai veche de două luni de la data depunerii cererii pentru aderarea în APSTSP. Adeverința trebuie să conțină numele și prenumele aplicantului, data nașterii, numele exact al școlii/facultății și ștampila școlii/facultății

5.14.Toate documentele prezentate de Aplicant trebuie să fie lizibile.

Legitimația internațională de călătorie pentru tineri (IYTC)

Condiții pentru aderarea în APSTSP și pentru primirea legitimației IYTC:

5.15.Aplicantul are dreptul la IYTC numai până la vârsta de 30 de ani.

5,16. Pentru minorii care nu pot dovedi vârsta cu un document de identitate – act de identitate / pașaport – vârsta solicitantului este reprezentată de tutorele său legal.

5,17.Valabilitate: 1 an de la data emiterii,până la sfârșitul lunii respective în anul următor.

5.18.Toate documentele prezentate de Aplicant trebuie să fie lizibile.

Legitimația STAFF pentru personalul auxiliar

Condiții pentru aderarea în APSTSP și pentru primirea legitimației STAFF:

5.19 Aplicantul se află într-o relație de muncă cu o instituție parteneră proiectului ISIC SCHOOL, pe o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată, dar nu mai mică de un 6 luni.

5.20.Valabilitate: nedeterminată sau până la încetarea relației contractuale de muncă cu instituția parteneră ISIC SCHOOL.

5.20.Toate documentele prezentate de Aplicant trebuie să fie lizibile.

VI.Verificarea datelor furnizate, controlul reclamațiilor și prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1 Aplicantul este obligat să furnizeze numai informații complete și corecte.Informațiile false sau falsificarea informațiilor pot fi considerate infracțiuni și vor fi raportate autorităților competente.

6.2Toate documentele transmise electronic trebuie să fie lizibile.

6.3APSTSP are dreptul să verifice orice informație, dacă este necesar.

6.4În cazul în care APSTSP descoperă nereguli privind statutul de student pentru ISIC, lucrătorul pedagogic / academic pentru ITIC,  eventuala neconformitate cu vârsta declarată pentru legitimația IYTC sau relația contractuală de muncă pentru STAFF sau altă neconcordanță, APSTSP își rezervă dreptul de a nu aproba aderarea Aplicantului în cadrul APSTSP și de a nu emite legitimația.

6.5În cazul în care Aplicantul furnizează informații false sau înșelătoare care ar putea duce la aprobarea aderării în APSTSP și emiterea neautorizată a legitimației, APSTSP are dreptul la rambursarea costurilor asociate emiterii și personalizării legitimației în cuantumul cotizației de membru.

Verificarea / identificarea corectă a aplicantului:

6.6APSTSP recunoaște că legitimația îndeplinește rolul de identificare, astfel încât APSTSP trebuie să fie prudent atunci când identifică în mod corespunzător aplicantul și verifică identitatea aplicantului și exactitatea datelor introduse de aplicant, inclusiv fotografia corespunzătoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

6.7. În vederea aderării în APSTSP și pentru a emite legitimația în mod gratuit către aplicant, APSTSP trebuie să proceseze urmatoarele date personale: nume, prenume, data nașterii, instituția de învățământ pentru legitimațiile ISIC și ITIC, număr telefon, email, orașul de reședință, poză tip buletin și, în cazul instituțiilor partenere ISIC School, departamentul sau facultatea și seria cip-ului integrat în legitimație. În cadrul proiectului ISIC School, APSTSP va oferi instituțiilor partenere acces la următoarele date ale aplicanților, pentru înrolarea în sistemele de control acces instalate în clădirile oficiale ale instituției: nume, prenume, data nașterii, departament sau facultate și seria cip-ului integrat, conform politicii de confidențialitate.

6.8 În cazul în care Aplicantul acordă consimțământul pentru prelucrarea copiei de pe cartea de identitate, această copie va fi utilizată exclusiv în scopul verificării identității aplicantului și va fi distrusă imediat după aderarea în APSTSP și emiterea legitimației.

6.9.Pentru mai multe informații despre prelucrarea informațiilor personale, consultați Politicile de aici .Aplicantul este obligat să citească Politica de confidențialitate.

IX.Termenii de livrare

9.1Legitimația va fi trimisă Aplicantului în termen de 10 zile lucrătoare de la data plății cotizației de membru.

9.2Livrările se fac în următoarele moduri:

9.3APSTSP este răspunzător pentru legitimație până la momentul primirii ei de către Aplicant.

9.4APSTSP nu este responsabil pentru întârzierea livrării cauzată de Poșta Română.

9.5Legitimația se trimite doar pe teritoriul României.

X. Procedura de reclamații

10.1Plângerea este procesată de o persoană autorizată, cu următoarele date de contact: info@isic.ro, 0721.555.314

10.2În niciun caz APSTSP va fi răspunzător pentru pierdere / accident, deteriorare sau furt care au avut loc înainte sau în timpul sau ca urmare a utilizării legitimației la reduceri / beneficii sau orice altă conexiune cu APSTSP.

10.3 În cazul în care APSTSP sau furnizorul nu își pot îndeplini obligațiile din motive de forță majoră sau din alte motive întemeiate, aplicantul nu are dreptul la nicio compensație.10.4Reducerile / beneficiile nu pot fi revendicate în numerar.

XI. Anularea cererii de aderare în APSTSP

11.1. Cererea de aderare în APSTSP poate fi anulată înainte de emiterea legitimației. 11.2. În caz de anulare dupa emiterea legitimației, Aplicantul este obligat să restituie legitimația și nu are nicio pretenție de rambursare a cotizației de membru.

TOP SEARCHISICISICISICISICISIC