I. Introducere

1.1 Scopul acestui document, „Termeni și condiții privind comanda online a legitimatiei ISIC/ITIC/IYTC”, este de a stabili regulile referitoare la relația dintre APSTSP și Solicitant privind procedura de comanda online a legitimatiei prin intermediul sit-urilor web ale APSTSP.

1.2 APSTSP emite acești Termeni pentru persoanele care comanda prin intermediul sit-urilor web urmatoarele tipuri de legitimatii:

1.3 Termenii specificați în acest document sunt doar pentru persoanele care comanda online legitimatia ISIC/ITIC/IYTC

1.4 Relația dintre APSTSP și Solicitant este guvernată de acești Termeni, precum și de Termenii de utilizare a legitimațiilor care se află aici .Înainte de a comanda o legitimație, Solicitantul trebuie să cunoască Politica de confidențialitate ce poate fi citită aici .Titularul trebuie să se familiarizeze cu toate documentele juridice înainte de a încheia o relație cu APSTSP.Orice întrebare va fi răspunsă la contactele de aici:

1.5 Termenii și condițiile sunt valabile începând cu data de 01 ianuarie 2024. APSTSP este autorizat să schimbe aceste condiții dacă este necesar – mai multe informații sunt furnizate în articolul 3 al acestor Termeni

II. Definiții

APSTSP este definit ca editor al acestor reguli.

Regulile  sunt definite în prezentul Regulament de Utilizare a Legitimațiilor

Termenii și condițiile pentru concursuri le puteți găsi aici .

Politica de confidențialitate o puteți găsi aici.

FB Facebook pagina ISIC Romania https://www.facebook.com/isic.romania/

Web Site https://www.isic.ro

Legitimație înseamnă orice legitimație ISIC, IYTC, ITIC care poate fi eliberată de APSTSP sau un alt distribuitor autorizat în conformitate cu acești termeni.

III. Comanda legitimației folosind site-urile web

3.1 Înainte de a plasa o comandă, fiecare persoană are obligația de a verifica dacă îndeplinește toate condițiile pentru eliberarea legitimației în conformitate cu Termenii de utilizare a legitimatiilor ce se pot găsi aici.

3.2 APSTSP are dreptul să refuze comanda dacă nu sunt atașate în formularul online datele și documentele necesare pentru verificarea eligibilității aplicantului.

3.3 Aprobarea emiterii legitimației are loc în momentul în care informațiile și actele necesare sunt confirmate de către APSTSP.

3.4 Emiterea legitimației se face electronic prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a aplicantului.

3.5 Aplicantul este de acord să achite cotizația anuală de membru al APSTSP. Suma este menționată în formularul de comandă iar plata se face o singură dată pe an.

3.6 APSTSP are dreptul să varieze reducerile și beneficiile datorate anulării furnizorului sau din alte motive întemeiate.

3.7 APSTSP are dreptul să modifice Termenii și condițiile în orice moment.Efectul modificării afectează numai aplicanții noi

3.8 Comanda este nerambursabilă în cazul în care legitimația a fost deja emisă fie în format digital fie în format plastic.

3.9 În cazul expedierii legitimației prin Poșta Română, costul de transport este suportat de către APSTSP.

3.10 Procesul de comandă online include opțiunea de plata prin card de credit, aceasta făcându-se prin intermediul MobilPay. După ce comanda este creată, aplicantul este redirecționat către pagina securizată de plată a băncii, unde va introduce toate datele solicitate. În cazul în care tranzacția este autorizată, plata va avea loc imediat.

ISIC (legitimația internațională de studenți)

Condiții pentru comanda legitimației ISIC

5.5Aplicantul este student în învățământul secundar, universitar sau superior, respectiv instituții de învățământ incluse în rețeaua de școli din cadrul Ministerului Educației Naționale.

5.6Valabilitate: Valabilitatea este întotdeauna stabilită cel mai devreme în luna septembrie a anului școlar ales și durează până în luna decembrie a anului calendaristic următor – valabilitatea poate fi de la 4 până la 16 luni, în funcție de data emiterii.Prin urmare, valabilitatea nu este stabilită pentru 12 luni calendaristice de la data emiterii!Iată câteva exemple de stabilire a valabilității de la data aplicării:

5.7 Pentru minorii care nu pot dovedi vârsta cu un document de identitate – act de identitate / pașaport – vârsta solicitantului este reprezentată de tutorele său legal.

5.8 Adeverința care atestă statutul de student al aplicantului emisă de instituția de învățământ unde acesta studiază nu trebuie să fie mai veche de două luni de la data comenzii. Adeverința trebuie să conțină numele și prenumele aplicantului, data nașterii și numele exact al școlii/facultații, ștampila școlii.

5.9 Toate documentele prezentate de Aplicant trebuie să fie lizibile.

ITIC (legitimația internațională pentru profesori)

Condiții pentru comanda legitimației ITIC

5.10. Aplicantul este un angajat pedagogic sau academic angajat cu normă întreagă în orice tip de instituție înscrisă în registrul de școli și instituții de învățământ din cadrul Ministerului Educației Naționale și organizații direct gestionate din cadrul Ministerului Educației, Tineretului și Sportului, sau o filială a unei școli a cărei organizație mamă este înregistrată la Ministerul Educației într-o țară a UE.

5.11. Aplicantul se află într-o relație de muncă cu o instituție care îndeplinește condițiile de mai sus, pe o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă determinată, dar nu mai mică de un an.

5.12. Valabilitate: Valabilitatea este întotdeauna stabilită cel mai devreme în luna septembrie a anului școlar ales și durează până în luna decembrie a anului calendaristic următor – valabilitatea poate fi de la 4 până la 16 luni, în funcție de data emiterii.Prin urmare, valabilitatea nu este stabilită pentru 12 luni calendaristice de la data emiterii!Iată câteva exemple de stabilire a valabilității de la data aplicării:

5,13. Adeverința care atestă statutul aplicantului emisă de instituția de învățământ unde acesta lucrează nu trebuie să fie mai veche de două luni de la data comenzii. Adeverința trebuie să conțină numele și prenumele aplicantului, data nașterii, numele exact al școlii/facultății și ștampila școlii/facultății

5.14. Toate documentele prezentate de Aplicant trebuie să fie lizibile.

Legitimația internațională de călătorie pentru tineri (IYTC)

Condiții pentru comanda legitimației IYTC

5.15 Aplicantul are dreptul la IYTC numai până la vârsta de 30 de ani.

5,16 Pentru minorii care nu pot dovedi vârsta cu un document de identitate – act de identitate / pașaport – vârsta solicitantului este reprezentată de tutorele său legal.

5,17 Valabilitate: 1 an de la data emiterii, până la sfârșitul aceleiași luni din anul următor.

5.18 Toate documentele prezentate de Aplicant trebuie să fie lizibile.

VI.Verificarea datelor furnizate, controlul reclamațiilor și prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1 Aplicantul este obligat să furnizeze numai informații complete și corecte.Informațiile false sau falsificarea informațiilor pot fi considerate infracțiuni și vor fi raportate autorităților competente.

6.2Toate documentele transmise electronic trebuie să fie lizibile.

6.3 APSTSP are dreptul să verifice orice informație, dacă este necesar.

6.4 În cazul în care APSTSP descoperă nereguli privind statutul de student pentru ISIC, lucrătorul pedagogic / academic pentru ITIC sau  eventuala neconformitate cu vârsta declarată pentru legitimația IYTC sau altă neconcordanță, APSTSP își rezervă dreptul de a nu onora comanda iar suma va fi rambursată către aplicant.

Verificarea / identificarea corectă a aplicantului:

6.6 APSTSP recunoaște că legitimația îndeplinește rolul de identificare, astfel încât APSTSP trebuie să fie prudent atunci când identifică în mod corespunzător aplicantul și verifică identitatea aplicantului și exactitatea datelor introduse de aplicant, inclusiv fotografia corespunzătoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

6.7. În vederea procesării comenzii și a emiterii legitimației, APSTSP trebuie să proceseze urmatoarele date personale: nume, prenume, data nașterii, instituția de învățământ pentru legitimațiile ISIC și ITIC, număr telefon, email, orașul de reședință, poză tip buletin și, în cazul instituțiilor partenere ISIC School, departamentul sau facultatea și seria cip-ului integrat în legitimație. În cadrul proiectului ISIC School, APSTSP va oferi instituțiilor partenere acces la următoarele date ale aplicanților, pentru înrolarea în sistemele de control acces instalate în clădirile oficiale ale instituției: nume, prenume, data nașterii, departament sau facultate și seria cip-ului integrat, conform politicii de confidențialitate.

6.8.Pentru mai multe informații despre prelucrarea informațiilor personale, consultați Politicile de aici .Aplicantul este obligat să citească Politica de confidențialitate.

VII.Termenii de livrare

7.1 Legitimația va fi trimisă Aplicantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data plății comenzii.

7.2 Livrările se fac în următoarele moduri:

7.3 APSTSP este răspunzător pentru legitimație până la momentul primirii ei de către Aplicant.

7.4 APSTSP nu este responsabil pentru întârzierea livrării cauzate de Poșta Română.

7.5 Legitimația se trimite doar pe teritoriul României.

VIII. Procedura de reclamații

8.1 Plângerea este procesată de o persoană autorizată, cu următoarele date de contact: vreau@isic.ro, 0721.555.314

8.2 În cazul în care APSTSP sau furnizorul nu își pot îndeplini obligațiile din motive de forță majoră sau din alte motive întemeiate, aplicantul nu are dreptul la nicio compensație.1

8.3 Reducerile / beneficiile nu pot fi revendicate în numerar.

IX. Anularea comenzii

9.1. Comanda poate fi anulată doar înainte de emiterea legitimației.

9.2. În caz de anulare dupa emiterea legitimației, aplicantul nu are dreptul de solicita rambursarea sumei

TOP SEARCHISICISICISICISICISIC