Termeni de utilizare- Profilul Alive

  1. Dispoziții Introduc„tive

1.1. Scopul acestor Termeni de utilizare ai profilului Alive („Termenii de utilizare”) este de a reglementa drepturile și obligațiile operatorului și utilizatorului profilului Alive.

1.2. Prin utilizarea Profilului Alive, Utilizatorul este de acord și se obligă să respecte acești Termeni de utilizare; în plus, Utilizatorul recunoaște și declară că înțelege informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Politica de confidențialitate.

1.3. Prin acceptarea acestor Termeni de utilizare, Utilizatorul încheie un contract de furnizare a serviciilor profilului Alive cu APSTSP.

1.4. Conținutul serviciilor este furnizat gratuit, cu excepția cazului în care Utilizatorul este notificat în prealabil cu privire la orice serviciu cu plată și este de acord cu acest serviciu prin acceptarea unor termeni de utilizare separati.

  1. Operator și detalii de contact

2.1. Profilul de utilizator care cuprinde interfața de utilizator Alive Profile („Profilul Alive”) este înființat și operat de APSTSP, cu sediul social la Str. Domnita Anastasia Nr. 10 Et. 3 Ap. 5, Sectorul 5, București, România, („APSTSP”).

2.2. Detalii de contact ale operatorului:

Comunicări scrise: APSTSP, Str. Domnita Anastasia Nr. 10 Et. 3 Ap. 5, Sectorul 5, Bucuresti, Romania

Comunicari prin email: vreau@isic.ro

  1. Utilizatorul

3.1. Profilul Alive este destinat, fără restricții, tuturor persoanelor („Utilizatorul”), inclusiv deținătorilor oricărui card ISIC, ITIC, IYTC, EYCA și AliveID („ID”) (inclusiv deținătorii oricărui ID sau ID digital eliberat în timpul studii (și absolvenților) de către o unitate de învățământ/școală/universitate/colegiu („Școala”) în conformitate cu procedurile interne ale unei astfel de școli) și cardurile de membru AliveID („Cardul”).

3.2. Profilul Alive este, de asemenea, destinat, fără restricții, tuturor persoanelor care au achiziționat asigurare de călătorie ISIC sau asigurare de sănătate prin APSTSP.

3.3. Orice utilizare a serviciilor de către un Utilizator cu vârsta sub 16 ani va fi supusă consimțământului tutorelui său legal. Detalii referitoare la consimțământul tutorilor legali sunt disponibile aici.

4. Funcționalități Profil Alive

4.1. Scopul Profilului Alive este de a stoca și afișa ID-uri și carduri emise, asigurări achiziționate și alte funcționalități. În plus, dacă Utilizatorul este de acord, acesta va primi conținut relevant, inclusiv comunicări comerciale selectate prin mijloace electronice; în schimb, el sau ea poate participa la diferite evenimente de marketing pentru abonații de știri – de ex. concursuri pentru consumatori. Profilul Alive este disponibil în aplicația mobilă Alive App.

4.2. Prezentare generală a funcționalităților

4.2.1. Funcționalități de bază ale aplicației Alive:

4.2.2. Funcționalități legate de Marketing:

4.3. Utilizatorul recunoaște că funcționalitățile aplicației mobile Alive App („Aplicația” sau „Aplicația Alive”) sunt reglementate în Condițiile de utilizare a aplicației Alive și nu sunt guvernate de acești Termeni de utilizare. Condițiile de utilizare a aplicației Alive sunt disponibile aici. Utilizatorul recunoaște în mod expres că APSTSP nu este responsabil pentru serviciile sau funcționalitățile Alive Profile dintr-o altă țară selectată de Utilizator, deoarece o companie diferită operează Profilul Alive în fiecare țară.

4.4. Informații despre afișarea ID-urilor digitale:

Un ID digital este afișat automat după ce este creat, deoarece aplicația îl atribuie Utilizatorului pe baza identificatorului său unic.

În cazul în care nu este afișat un ID digital, Utilizatorul poate contacta suportul tehnic la vreau@isic.ro.

Următoarele tipuri de ID-uri și carduri pot fi afișate în aplicație:

5. Activarea profilului Alive/Înregistrare

5.1. Utilizatorul își va crea Profilul Alive în aplicația mobilă Alive furnizând în mod corespunzător și precis următoarele informații:

Utilizatorul este de acord cu acești Termeni de utilizare atingând butonul de confirmare relevant; el sau ea se familiarizează, de asemenea, cu prelucrarea datelor cu caracter personal legate de gestionarea Profilului Alive – Utilizatorul își dă în special consimțământul pentru transferul datelor sale personale de la operatorul Aplicației Alive către operatorul Profilului Alive, APSTSP.

Utilizatorul recunoaște că, prin atingerea butonului de confirmare, datele sale personale sunt transferate de la administratorul aplicației Alive (adică GTS ALIVE Group s.r.o., Nr. ID (IČ): 09296727 , cu sediul social la Na Maninách 1092/20, Holešovice , 170 00 Praga 7, Republica Cehă, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea C, înregistrare nr. 334013) către administratorul Alive Profile (adică APSTSP); datele transferate vor include e-mailul și datele de verificare a e-mailului (un astfel de e-mail fiind setat automat ca e-mail principal al Utilizatorului) și datele furnizate, inclusiv numele, prenumele, data nașterii și numărul de telefon.

Utilizatorul poate adăuga opțional următoarele informații în setările Profilului său Alive: sex, domenii de interese și alte e-mailuri, să specifice un e-mail principal pentru comunicare, să adauge un număr de telefon pentru comunicare, să adauge o adresă de contact (și să stabilească o adresă principală). , dacă sunt mai multe adrese).

Dacă Utilizatorul are vârsta sub 16 ani, consimțământul tutorelui său legal va fi obținut în conformitate cu politica de confidențialitate.

5.2. Un profil este creat la activarea cu succes, care este confirmată printr-un e-mail de confirmare. (Dacă utilizatorul are vârsta sub 16 ani, profilul său Alive este creat numai după confirmarea tutorelui legal al acestui utilizator.)

5.3. Profilul este creat și gestionat pe o perioadă nedeterminată de timp.

5.4. Utilizarea ID-urilor/Cardurilor va fi supusă Termenilor de utilizare pentru ID-uri și Carduri, iar Utilizatorul trebuie să respecte orice prevederi ale acestora.

5.5. APSTSP nu garantează că toate serviciile vor fi fără erori, disponibile în orice moment și/sau că nu vor fi deteriorate sau atacate.

5.6. Utilizările specifice ale ID-urilor pentru anumite funcții ale școlii nu sunt furnizate de APSTSP, ci de școlile relevante; APSTSP nu va fi responsabil pentru posibilele utilizări ale ID-urilor în școli.

5.7. Un ID poate fi utilizat în rețeaua de beneficii APSTSP, precum și în rețeaua internațională de beneficii a Asociației ISIC („Rețeaua de beneficii”). Un Utilizator cu un ID digital valid poate beneficia de avantajele și reducerile oferite în cadrul Rețelei de beneficii în conformitate cu Termenii de utilizare pentru ID-uri și Carduri.

5.8. Pentru a asigura o utilizare ușoară a ID-urilor/Cardurilor, Utilizatorii sunt conectați permanent la Profilurile lor Alive. Utilizatorul se obligă să protejeze accesul la dispozitivul său mobil prin utilizarea unor caracteristici de securitate adecvate (cum ar fi parolele etc., în funcție de dispozitivul mobil relevant) și să protejeze astfel de caracteristici de securitate, în special parole.

5.9. Dacă un dispozitiv mobil este pierdut sau furat, informațiile de conectare Alive Profile trebuie schimbate imediat. De asemenea, este posibil să blocați un profil pentru a preveni orice utilizare neautorizată a acestuia. Procedura de blocare a unui profil este descrisă în Termenii de utilizare a profilului Alive.

6. Verificare vârstă

6.1. Deținătorul este de acord că orice date care trebuie completate în aplicația Alive sau în Profilul Alive vor fi adevărate, exacte și complete. Dacă, conform datei de naștere completate și declarate, Titularul are vârsta sub 16 ani, acesta va furniza adresa de e-mail a tutorelui său legal.

6.2. Un astfel de tutore legal va confirma acordul său cu înregistrarea copilului la un serviciu al societății informaționale sub forma Profilului Alive în termen de 1 oră. Odată ce tutorele legal își confirmă acordul, va fi creat Profilul Alive. Cu confirmarea sa, tutorele legal este de acord cu acești Termeni de utilizare și informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal – atât pentru tutore legal, cât și pentru copil.

6.3. Orice date personale ale tutorelui legal necesare pentru verificarea obligatorie a consimțământului copilului vor fi prelucrate în modul descris aici.

7. ALTE FUNCȚIONALITĂȚI

7.1. Transferarea datelor personale între profilurile Alive din diferite țări

De exemplu, dacă un student român are un stagiu în străinătate și preferă să-și folosească Profilul Alive în țara dată (de exemplu, pentru a utiliza reduceri locale), acest student poate solicita transferul datelor sale.

Acest lucru se face pentru a se asigura că Deținătorul nu este obligat să treacă prin procesul de înregistrare a profilului în fiecare țară în care i se eliberează un ID unui astfel de Deținător. În cazul în care un ID este eliberat unui Deținător în străinătate sub un profil străin, acesta poate solicita transferul datelor sale către un profil românesc, de exemplu. Cu toate acestea, ID-ul relevant este întotdeauna afișat în profilul țării în care a fost eliberat.

7.2. Produse, servicii, ID-uri sau Carduri care nu au fost găsite

Dacă un Deținător nu poate conecta serviciile, ID-urile sau Cardurile existente, acest Deținător poate totuși conecta ID-urile/serviciile relevante (asigurare) manual. Pentru a le conecta manual, Deținătorul atinge câmpul adăugare ID/asigurare și completează ID/numărul de asigurare; informatiile sunt verificate in baza de date si daca se gasesc produse, acestea vor fi afisate in Profil. În cazul oricăror probleme tehnice, vă rugăm să contactați linia noastră de asistență la info@isic.ro.

7.3. Fotografie lipsă

Dacă un Utilizator nu are nicio fotografie încărcată pentru ID/Card digital, el sau ea nu poate utiliza acest ID digital până când nu este încărcată o fotografie. O fotografie poate fi încărcată direct în aplicația Alive. Pentru a autentifica fotografia Utilizatorului, Utilizatorul trebuie – împreună cu această fotografie – să încarce și documentul său de identitate (cum ar fi cartea de identitate, pașaportul etc.). Orice fotografii încărcate în Profilul Alive sunt aprobate în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care o fotografie nu este aprobată, Utilizatorul este informat cu privire la pașii care trebuie urmați pentru a-și furniza fotografia.

8. Utilizarea Profilului Alive

8.1. Atunci când folosește Profilul Alive, Utilizatorul trebuie să obțină cunoștințe detaliate și să respecte acești Termeni de utilizare.

8.2. Utilizatorul este de acord că orice date și declarații care urmează să fie furnizate sau făcute vor fi adevărate, exacte și complete.

8.3. Utilizatorul se angajează să își protejeze dispozitivul și accesul la Profilul Alive. În cazul oricărui risc, Utilizatorul se obligă să notifice APSTSP fără întârziere.

8.4. Utilizatorul nu va cauza daune altor utilizatori Alive Profile sau nu va afecta reputația APSTSP sau a afiliaților săi.

8.5. APSTSP interzice în mod expres orice interferență cu conținutul tehnic al Profilului Alive, orice copii ale Profilului Alive sau instalarea oricărui software care interferează cu Profilul Alive sau îi modifică funcționalitățile.

8.6. Conținutul Alive Profile, textele, grafica, software-ul și alte aspecte ale acestora, inclusiv afișarea și aspectul aplicației, sunt supuse dreptului de autor și sunt utilizate exclusiv de APSTSP. Nu este posibilă reproducerea, descărcarea sau distribuirea în alt mod a niciunui conținut fără acordul expres scris al APSTSP

8.7. Utilizatorul va fi pe deplin răspunzător pentru orice daune sau prejudicii rezultate din încălcarea acestor Termeni de utilizare.

8.8. APSTSP nu va fi răspunzător pentru nicio daune sau prejudicii apărute în legătură cu utilizarea Profilului Alive de către Utilizator sau terți (cu sau fără autorizație).

8.9. APSTSP nu va fi responsabil pentru disponibilitatea Profilului Alive și/sau a oricăror părți ale acestuia.

8.10. Utilizatorul nu va avea dreptul la nicio compensație pentru daune sau prejudicii datorate indisponibilității (chiar și a indisponibilității parțiale) a Profilului Alive sau a oricărei funcționalități.

8.11. APSTSP poate efectua întreținere programată și neprogramată a Profilului Alive sau a oricăror părți ale acestuia; în consecință, Profilul Alive sau orice parte a acestuia poate fi indisponibilă.

9. Ștergerea profilului Alive

9.1. Utilizatorul își poate șterge Profilul Alive în orice moment. Pentru a-și șterge online Profilul Alive, Utilizatorul trimite cererea la adresa de e-mail vreau@isic.ro (de exemplu, Utilizatorul precizează „Solicit anularea Profilului meu Alive”).

9.2. APSTSP poate înceta gestionarea Profilurilor Alive sau poate converti astfel de profiluri în orice moment. APSTSP poate, printre altele, să șteargă orice profil Alive din următoarele motive:

9.3.APSTSP nu garantează că toate serviciile vor fi fără erori, disponibile în orice moment și/sau că nu vor fi deteriorate sau atacate.

9.4. Utilizatorii sunt conectați permanent la profilurile lor Alive. Utilizatorul se obligă să protejeze accesul la dispozitivul său mobil prin utilizarea unor caracteristici de securitate adecvate (cum ar fi parolele etc., în funcție de dispozitivul mobil relevant) și să protejeze astfel de caracteristici de securitate, în special parole.

9.5. Dacă un dispozitiv mobil este pierdut sau furat, informațiile de conectare Alive Profile trebuie schimbate imediat. De asemenea, este posibil să blocați un profil pentru a preveni orice utilizare neautorizată a acestuia. Pentru a bloca un profil, procedați astfel: Trimiteți un email la vreau@isic.ro.

9.6. Dacă Utilizatorul își uită parola, acesta poate solicita resetarea parolei; în acest caz, un link de resetare a parolei este trimis către e-mailul unui utilizator, unde utilizatorului i se cere să introducă o nouă parolă; o astfel de nouă parolă trebuie să respecte regulile esențiale de securitate.

9.7. Contractul de furnizare de servicii în legătură cu Profilul Alive va rămâne în vigoare și efect, până la rezilierea de către Utilizator și/sau APSTSP

9.8. Nu mai este posibilă utilizarea funcționalităților Alive Profile prevăzute aici în urma rezilierii contractului; Utilizatorul nu va putea, astfel, să-și afișeze ID-ul digital și va putea doar să îl afișeze pe unul din plastic.

9.9. Contractul se reziliază în cel mult 7 zile lucrătoare de la notificarea de încetare a operațiunii Alive Profile dată de APSTSP sau după ce Utilizatorul depune cererea sa de reziliere către APSTSP.

10. Dispoziții Finale

10.1. Funcționarea Profilului Alive și a Termenilor de utilizare vor fi guvernate de legile din România. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă va fi soluționat de o instanță competentă din România.

10.2. APSTSP nu va fi responsabil pentru disponibilitatea Profilului Alive și/sau a oricăror părți ale acestuia.

10.3. Utilizatorul nu va avea dreptul la despăgubiri pentru niciun prejudiciu care ar putea fi suferit în legătură cu utilizarea Profilului Alive și/sau din cauza indisponibilității acestuia.

10.4. Dacă Profilul Alive conține link-uri către site-uri web ale terților, APSTSP nu va fi responsabilă pentru astfel de link-uri sau conținuturi ale acestor site-uri web.

10.5. Acești Termeni de utilizare intră în vigoare de la 1 martie 2023; APSTSP poate modifica acești Termeni de utilizare, cu efect de la data notificării sau de la o dată ulterioară specificată în notificare. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu o astfel de modificare, el sau ea poate înceta utilizarea serviciilor conform acestor Termeni de utilizare.

TOP SEARCHISICISICISICISICISIC